web:
KATSUYOSHI KAMEDA
<ARTWORKS/Found object>
http://katsuyoshi-kameda.com